Veelgestelde vragen over de Coronalert-App

Algemeen

Wat is contactopsporing?

Contactopsporing is het systematisch contacteren van burgers die in contact zijn gekomen met een besmette persoon. Zo willen we samen nieuwe corona-besmettingen zoveel mogelijk vermijden.

De contactopsporing gebeurde tot nu toe enkel telefonisch of via een gemeenschappelijk contactcentrum van de gewesten en gemeenschappen (Brussel, Duitstalige Gemeenschap, Vlaanderen en Wallonië). De federale overheid (FOD Volksgezondheid, Sciensano, eHealth-platform) biedt ondersteuning op het vlak van informatie-uitwisseling.

Coronalert is een bijkomend middel om de contactopsporing sneller en vollediger te laten verlopen, met minimale overlast voor de burger. De telefonische contactopsporing peilt vooral naar contacten met bekenden – vrienden, familie, collega’s. Coronalert laat toe om ook toevallige contacten anoniem te verwittigen.

Welke gegevens slaat Coronalert op mijn smartphone op?

Coronalert slaat geen persoonsgegevens op. De app weet niet wie je bent, waar je bent, of met wie je in contact komt. Zo garanderen we je privacy.

Coronalert stuurt wel willekeurige geheime codes uit, die niet aan je persoon of je telefoon gelinkt zijn. Deze code verandert meermaals per dag. Coronalert bewaart lokaal op je telefoon wanneer je welke geheime code hebt uitgestuurd. Je telefoon registreert ook de geheime codes van andere app-gebruikers met wie je in contact bent gekomen, inclusief de duur en de nabijheid van het contact. Deze anonieme informatie wordt gedurende twee weken bewaard in het contactlogboek op je telefoon, en na twee weken automatisch gewist.

Coronalert stuurt wel willekeurige geheime codes uit, maar die zijn niet aan je persoon of je telefoon gelinkt. De code verandert meermaals per dag. Coronalert bewaart lokaal op je telefoon wanneer deze welke geheime code heeft uitgestuurd. Je telefoon registreert ook de geheime codes van andere app-gebruikers met wie je in contact bent gekomen, inclusief de duur en de nabijheid van het contact. Deze anonieme informatie wordt gedurende twee weken bewaard in het contactlogboek op je telefoon, en na twee weken automatisch gewist.

Wat is een hoogrisicocontact?

De kans dat je door een contact met een besmet persoon zelf ook het coronavirus krijgt, is groter naarmate je dichter en voor een langere tijd bij elkaar bent.

Coronalert registreert met behulp van technologie (Bluetooth Low Energy) hoe lang je smartphone in de buurt was van een andere smartphone. Was je slechts twee meter of minder verwijderd gedurende ongeveer 15 minuten of langer, dan heb je mogelijk een hoogrisicocontact gehad. Je krijgt dan een anonieme waarschuwing wanneer de andere persoon positief test op het coronavirus. De registratie via Coronalert houdt hierbij geen rekening met mogelijke extra bescherming zoals mondmaskers, plexiglas, handhygiëne…

De evaluatie van het risico is een inschatting. Het is dus mogelijk dat je na een hoogrisicocontact toch niet besmet blijkt, of dat je toch het coronavirus oploopt na een niet-geregistreerd contact.

Hoe meld ik een besmetting?

Laat je je testen op het coronavirus? Vermeld dan zeker dat je Coronalert gebruikt en geef het referentienummer van je app op. Zo krijg je het testresultaat onmiddellijk op je telefoon toegestuurd.

Blijkt uit de test dat je besmet bent met het coronavirus? Hopelijk stel je het goed. Mogelijk heb je zelfs geen symptomen, maar ben je wel besmettelijk voor anderen. Coronalert zal je vragen om je geheime codes, die je app heeft uitgestuurd in de periode wanneer je besmettelijk werd, anoniem op te laden. Personen met wie je in contact bent gekomen, en deze codes dus ook geregistreerd hebben, krijgen een anonieme waarschuwing. Zo weten zij dat ze een hoogrisicocontact gehadden hebben met een besmet persoon. Ze komen niet te weten waar en met wie.

Welke gegevens worden bijgehouden als ik een besmetting meld?

Als je een besmetting meldt, dan worden de geheime codes die Coronalert vanop jouw telefoon heeft uitgezonden gedurende de periode dat je besmettelijk werd, anoniem doorgestuurd naar een centrale server. Niemand kan hieruit afleiden wie je bent of waar je geweest bent.

Is het gebruik van de app verplicht?

Neen. Het gebruik van Coronalert is vrijwillig.

Natuurlijk zal het gunstig effect van Coronalert in de strijd tegen het coronavirus het grootst zijn, wanneer iedereen de app gebruikt – zeker op plaatsen waar je met veel mensen samenkomt. Je mag anderen dus gerust aanraden om Coronalert ook te installeren. Maar het is geen verplichting. Respecteer de wens van anderen.

Welke voordelen biedt het gebruik van Coronalert?

Met Coronalert ben je sneller op de hoogte wanneer je in nauw contact kwam met iemand die positief werd getest op het coronavirus. Snelheid is erg belangrijk om jezelf en anderen gepast te kunnen beschermen en om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Coronalert verwittigt je dat je besmet bent, zodra het testresultaat beschikbaar is. Coronalert zal je vragen om je geheime codes, die je app heeft uitgestuurd in de periode wanneer je besmettelijk werd, anoniem op te laden. Personen met wie je in contact bent gekomen, en deze codes dus ook geregistreerd hebben, krijgen een anonieme waarschuwing. Zo weten zij dat ze een hoogrisicocontact gehad hebben met een besmet persoon. Ze komen niet te weten waar en met wie.

Hoeveel mensen moeten Coronalert gebruiken opdat het nuttig zou zijn?

Hoe meer, hoe beter. Coronalert kan een hoogrisicocontact met een besmette persoon alleen vaststellen, als beiden tijdens het contact ook een smartphone bij zich hadden waarop Coronalert is geïnstalleerd en als de besmette persoon bij het vaststellen van de besmetting er bovendien voor koos om zijn geheime codes te melden.

In sommige Europese landen gebruikt een belangrijk deel van de bevolking een app zoals Coronalert. In Ierland heeft al zo’n 40% van de actieve bevolking de lokale app geïnstalleerd. Al vanaf de eerste week kregen sommige gebruikers er effectief een waarschuwing.

In België zal het nut van Coronalert niet alleen afhangen van het totale aantal gebruikers. De app zal vooral nuttig zijn waar mensen samen komen. Als pakweg de helft van de aanwezigen de app gebruikt, zal dit zeker leiden tot een extra bescherming, ook al gaat het in totaal slechts om tientallen personen.

Volgens de app had ik een hoogrisicocontact. Wat moet ik doen?

Krijg je een waarschuwing van een hoogrisicocontact (rood scherm)? Coronalert zal je meteen praktische instructies geven over de te volgen stappen.

Een contactwaarschuwing betekent niet automatisch dat je besmet bent. Maar voor jezelf en de anderen kun je nu best extra voorzichtig zijn.

Beperk in elk geval je contacten, let op mogelijke symptomen en neem bij de eerste symptomen contact op met je huisarts. Als je een Covid-test ondergaat, registreer deze dan in Coronalert, zodat je het resultaat ook via de app krijgt.

Voor meer informatie over wat je moet doen na een hoog risicocontact kan je terecht op www.info-coronavirus.be/nl/.

Volgens de app ben ik besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Je bent besmettelijk. Zonder jezelf onmiddellijk af, om je omgeving te beschermen.

De contactopsporing zal je telefonisch contacteren, of je kunt zelf contact opnemen met hen (02 214 19 19). Verwijs hierbij naar de referentie van het testresultaat dat je net hebt ontvangen.

Het zou kunnen dat je symptomen van Covid-19 gaat ontwikkelen of er al hebt. Spreek erover met een gezondheidsprofessional. Psychologisch is je situatie ook niet te onderschatten. Spreek erover met een vertrouwenspersoon en zoek professionele hulp indien nodig.

Wil je de anderen beschermen? Dankzij Coronalert kun je nu andere app-gebruikers waarschuwen met wie je een nauw contact hebt gehad. De app stelt je nu voor om heel eenvoudig je geheime codes anoniem door te sturen. Dit is jouw keuze. Zo kun je de anderen beschermen en het virus bestrijden.

Ben je vergeten om de app te gebruiken bij het testen, maar wil je toch nog jouw contacten anoniem waarschuwen? Het call center (02 214 19 19) kan jou een 12cijferige code geven (Covicode) die je kan ingeven in jouw app. Zo kan je jouw positief testresultaat alsnog in de app ontvangen.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Voor klachten over privacy en gegevens kun je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Sciensano via:

  • het versturen van een e-mail naar [email protected];
  • briefwisseling gericht aan: DPO Sciensano, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel;
  • of een telefonische afspraak (vastgelegd via het secretariaat van Sciensano: +32 2 642 51 11).

Daarnaast kun je je voor klachten over privacy en gegevens wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Meer informatie over deze autoriteit (bijvoorbeeld werking en contactinfo): https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Wie zijn de makers van Coronalert?

Coronalert is een initiatief van de Belgische overheden. De app werd gebouwd in opdracht van Sciensano, het Interfederaal comité voor Testing & Tracing en de entiteiten verantwoordelijk voor de contactopsporing in Brussel, de Duitstalige Gemeenschap, Vlaanderen en Wallonië.

De technische ontwikkeling is gebeurd door de Belgische ondernemingen DevSide en Ixor, en geauditeerd op het vlak van veiligheid door NVISO, op basis van een overheidsopdracht gegund door Smals vzw. Belangrijke onderdelen van de app zijn gebaseerd op de Corona-Warn-App van de Duitse federale overheid, op de Europese open standaard DP3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) en op de Exposure Notification-technologie van Apple en Google.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de app?

De app installeren of verwijderen doe je zelf. De centrale server waarnaar je anoniem je geheime codes kunt opladen, wordt beheerd door Sciensano, een Belgische federale overheidsinstelling.

Hoe lang blijft Coronalert bestaan?

Coronalert is een uitzonderlijk hulpmiddel in onze gezamenlijke strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Op het moment dat de Belgische regering de pandemie officieel ten einde zal verklaren, wordt de app gedeactiveerd en verwijderd uit alle app stores. Als gebruiker krijg je dan de vraag om de app te verwijderen. Gegevens die lokaal op je telefoon werden bewaard, zullen dan onbruikbaar zijn. Alle bewaarde gegevens worden trouwens na 14 dagen automatisch gewist.

Geeft Coronalert mijn gegevens door aan derden?

Voor meer informatie, zie de Privacyverklaring van Coronalert (paragraaf 6. in het bijzonder).

Kan Coronalert registreren waar ik ben? En waar ik naartoe ga?

Neen.

Coronalert heeft geen toegang tot de locatiegegevens van je telefoon. De app weet niet waar je bent, wie je bent, of wie je ontmoet. Uiteraard worden ook je verplaatsingen niet geregistreerd.

Opgelet: Android vraagt dat je Locatie-diensten ingeschakeld worden om de blootstellingsdetectie via Bluetooth correct te laten werken. Coronalert maakt hierbij enkel gebruik van Bluetooth, maar niet van je locatie.

Werkt Coronalert ook in het buitenland?

Ja. Sinds 6 januari 2021 werkt Coronalert samen met de officiële contactdetectie-apps van Duitsland, Nederland, Spanje, Ierland, Italië, Denenmarken, Letland, Kroatië, Polen en Cyprus. Elk nauw contact met een gebruiker van deze apps wordt geregistreerd, net zoals met andere Coronalert-gebruikers, ongeacht waar het contact plaatsvindt, in België of in het buitenland (op voorwaarde uiteraard dat beide gebruikers hun app en Bluetooth op het moment van het contact ingeschakeld hebben).

De volledige lijst van compatibele apps vind je op de website van de Europese Commissie

Opgelet, het is niet mogelijk om het resultaat van een buitenlandse Covid-test in je Coronalert app te ontvangen! Je kiest daarom best de app van het land waar je woont, of het meest waarschijnlijk medische zorg zou opzoeken.

Coronalert is gebouwd op de Europese open standaard DP3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing). In heel wat landen zijn gelijkaardige apps actief, die technisch kunnen samenwerken met Coronalert. Via een Europees knooppunt wisselen ze informatie uit over wie besmet is. Dankzij het knooppunt kun je Coronalert ook in andere landen gebruiken, of een contact met buitenlandse app-gebruikers in België detecteren. Meer info

Kunnen hackers mijn identiteit achterhalen?

Coronalert weet niet wie je bent, en zal nooit om je identiteitsgegevens vragen. De app is gebouwd om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen, in de eerste plaats door er niet naar te vragen.

Als iemand je online zou vragen om je identiteitsgegevens, in naam van Coronalert, dan kan het om fraude of kwaadaardig opzet gaan. Wees daarom alert, en antwoord niet op dat soort vragen.

Uiteraard kan de contactopsporing mogelijk wel vragen naar je identiteitsgegevens, je identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)… wanneer iemand anders je opgeeft als risicocontact. Dit gebeurt enkel telefonisch, vanaf het nummer 02/214.19.19 of via SMS vanaf het nummer 8811. Meer informatie over de vragen die dan worden gesteld, vind je hier.

Zal Coronalert werken op mijn smartphone?

Coronalert is beschikbaar voor iPhone en voor Android. Als je smartphone minder dan vijf jaar oud is, mag je erop rekenen dat de app correct zal werken. Concreet heeft Coronalert Android-versie 6 of hoger nodig, of iOS versie 12.5.1 of hoger – toestellen vanaf de iPhone 6.

Recente smartphones van Huawei hebben momenteel geen toegang tot de app stores waar Coronalert beschikbaar is. We zijn in contact met de constructeur om hiervoor een oplossing te vinden. Op Huawei-toestellen met Google Play zal Coronalert wel werken.

We weten dat sommige gebruikers een erg oude smartphone of helemaal geen smartphone hebben. We hopen dat Coronalert ook hen ten goede komt, doordat we samen de verspreiding van het virus afremmen.

Beschermt Coronalert mij tegen het Coronavirus?

Het coronavirus is gevaarlijk, voor jezelf en voor anderen. Je moet daarom alle maatregelen strikt naleven, om een verdere verspreiding te voorkomen.

Coronalert waarschuwt je, wanneer je in de voorbije dagen een hoogrisicocontact hebt gehad met een besmette app-gebruiker. Ben je daarbij zelf besmet geraakt? Dankzij Coronalert kun je dan sneller je voorzorgen nemen. Je kunt jezelf laten testen, medische zorg vragen indien nodig, en de anderen onmiddellijk beschermen.

Een app kan je natuurlijk niet beschermen tegen het virus zelf! Blijf daarom voorzichtig in je contacten.

Ik ben slechtziend of blind. Kan ik de app ook gebruiken ?

Ja. Tijdens de ontwikkeling van de app hebben we uitdrukkelijk aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor burgers met een visuele beperking. De app houdt rekening met persoonlijke voorkeuren zoals ‘Grote tekst’ en ‘Hoog contrast’. We hebben Coronalert ook uitgebreid getest met de ingebouwde schermlezers van iOS en Android. Hierdoor kunnen blinde gebruikers de app zelfstandig gebruiken. Als u toch problemen ondervindt, horen we dat graag.

Coronalert meldt een ‘blootstelling’ in een groen scherm (laag risico). Wat betekent dit?

Coronalert kan je enkel verwittigen van contact met iemand die een positieve Covid-19-test heeft afgelegd, en die ervoor koos om anderen te verwittigen.

Heb je één of meerdere meldingen van een ’blootstelling’ in een groen scherm (Laag risico)? Dan heb je effectief contact gehad met een besmette persoon. Het contact was echter korter dan 15 minuten, op een afstand groter dan 1,5m en/of buiten de besmettelijke periode. Je hoeft je niet te laten testen, we gaan er van uit dat het contact slechts een beperkt risico betekent. Wees wel voorzichtig, en bel de dokter als je ziek wordt of symptomen van Covid-19 zou vertonen.

Ik ben positief getest op Covid-19. Kan het dat iemand in mijn omgeving toch geen waarschuwing krijgt?

Coronalert zal anderen anoniem waarschuwen, enkel en alleen als:

  • Je bij het voorschrijven van je Covid-19-test je app-code (17 cijfers) doorgeeft, via de voorschrijver (bv. huisarts) of via het webformulier, en
  • Je een positief testresultaat in je Coronalert-app ontvangt, en
  • Je bij het ontvangen van het resultaat ervoor kiest om anderen anoniem te waarschuwen, en
  • Je in nauw contact bent geweest met de andere app-gebruiker vóór deze eenmalige waarschuwing.

Ben je vergeten om de app te gebruiken bij het testen, maar wil je toch nog jouw contacten anoniem waarschuwen? Het call center (02 214 19 19) kan jou een 12cijferige code geven (Covicode) die je kan ingeven in jouw app. Zo kan je jouw positief testresultaat alsnog in de app ontvangen.

Na het ontvangen van het testresultaat, en het al of niet vrijwillig waarschuwen van anderen, word je verzocht om in isolatie te gaan. Coronalert zal dan geen nieuwe contacten meer detecteren.

Coronalert werkt niet als een soort verklikker van een reeds gekende besmetting. Dit is niet wenselijk omwille van de bescherming van de privacy en het medisch geheim.

Coronalert kan uiteraard ook geen Covid-19-besmetting detecteren, die niet door een labotest werd vastgesteld en niet vrijwillig door de betrokkene werd gedeeld.

IT & Applications

Wat zijn de minimale vereisten voor het besturingssysteem van mijn telefoon?

  Apple/iOS:

Coronalert werkt op iPhone 6s of hoger. Uw besturingssysteem moet dus iOS 13.6.1 of hoger zijn.

  Google/Android:

Coronalert draait op telefoons met Android 6 (‘Marshmallow’) of hoger. Google Play-services installeren de Exposure Notification API automatisch.

Voor andere vragen over het besturingssysteem kun je contact opnemen met Apple of Google.

Waarom is iOS 13.6.1 een minimumvereiste?

Apple heeft de vereiste Exposure notification API geïntroduceerd met iOS 13.6.1. Apple biedt geen ondersteuning voor oudere toestellen. Helaas kunnen we daar geen invloed op uitoefenen.

Zal de batterij van het apparaat sneller leeglopen als de app op de achtergrond draait?

De Coronalert applicatie maakt gebruik van de nieuwste Bluetooth-technologie: dankzij de Exposure notification API van Apple en Google kan Coronalert gebruik maken van de zeer energiezuinige Bluetooth Low Energy (BLE) technologie. De impact op je batterij is heel beperkt, te vergelijken met draadloze oortjes.

Android-toestellen

Android-telefoons kunnen Bluetooth-apparaten in de buurt van je toestel alleen detecteren als je ook de functie “Locatie gebruiken” op op telefoon inschakelt.

Dit betekent dat andere toepassingen op je toestel ook je locatie kunnen gebruiken, wat een reden kan zijn voor een hoger stroomverbruik. Om dit te voorkomen, controleer je welke applicaties je locatie gebruiken. Ga naar de instellingen van je apparaat en kies “Beveiliging en locatie” > “Locatie” > “Toepassingsniveau rechten”. Hier kun je andere applicaties de toestemming ontzeggen om je locatie te gebruiken als je denkt dat dat niet nodig is.

Coronalert heeft deze toestemming niet nodig, en komt dus niet in de lijst voor.

In welke talen is de Coronalert-App beschikbaar?

De app is momenteel beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. De taal van de app is automatisch gekoppeld aan de taal die is gekozen in de taalinstellingen van je smartphone.

Is je telefoon ingesteld in een andere taal dan deze vier, dan wordt Coronalert in het Engels weergegeven.

In welke internationale app stores is de app beschikbaar?

De Coronalert applicatie is beschikbaar in alle landen.

Zal de app ook beschikbaar zijn op tablets, smart watches en andere wearables?

We zijn niet van plan om de app te implementeren voor tablets, smart watches en andere wearables. Onze focus ligt op smartphones. Als we deze aanpak veranderen, zullen we dit uiteraard communiceren.

Mijn applicatie staat op de achtergrond en gaat niet aan.

Je Coronalert app zal minstens één keer per dag verbinding maken om up-to-date informatie van de servers te downloaden. Op sommige apparaten wordt de app niet elke dag wakker. Op een aantal apparaten wordt de app na drie dagen gedood en moet deze opnieuw worden opgestart. Het probleem is bekend van alle andere contact tracing-apps in Europa; helaas is het een complex probleem dat afhankelijk is van vele factoren, zoals de optimalisatie van de batterij en de beschikbaarheid van het netwerk ‘s nachts (sommige gebruikers schakelen hun telefoon over naar de vliegtuigmodus).

De beste oplossing is dat de gebruiker de app één keer per dag opent om de statistieken te bekijken. Coronalert heeft ook een aantal technische aanpassingen doorgevoerd; we werken nauw samen met Google en Apple om het probleem verder te minimaliseren.

Mijn telefoon heeft Android 6.0 of hoger, maar ik kan Coronalert niet vinden in de Google Play Store.

Op zeer weinig oudere telefoonmodellen stuit de Coronalert app op problemen en crashes. Het probleem wordt veroorzaakt door een fout in de encryptie-interface van die telefoons. We werken samen met Google en de fabrikanten aan een oplossing. Om privacyredenen wordt het uitschakelen van encryptie echter niet als een acceptabele optie gezien. Terwijl we wachten op een oplossing, is Coronalert niet beschikbaar voor deze paar telefoonmodellen.

Moet ik mijn locatiediensten aanzetten voor Coronalert?

Coronalert gebruikt je locatiegegevens niet. De app zal ook geen toegang vragen tot deze informatie.

Android-toestellen: Opgelet, voor Android-versies 6 t.e.m. 10 is het wél nodig om je locatie/GPS-functie aan te zetten, om de blootstellingsmeldingen via Bluetooth correct te laten werken. Dit heeft te maken met de werking van Android, waarin Bluetooth-detectie en locatiediensten aan elkaar gekoppeld zijn. Vanaf Android 11 hoeft de locatie-instelling niet langer actief te zijn voor de blootstellingsmeldingen.

Meer informatie: https://support.google.com/android/answer/9930236?hl=nl